FOTONIČNI TRENUCI IV
Međunarodna grupna izložba

17. - 31.03.2009.

Magacin u Kraljevića Marka
Organizator izložbe: Photon galerija, Ljubljana
Organizacija domaćin: ProArtOrg

Photonic Moments je godišnja grupna izložba koja ima za cilj da predstavi recentnu fotografsku produkciju zemalja u regionu Istočne i Jugoistočne Evrope. Proteklih godina imali smo priliku da vidimo četiri izdanja ove izložbe sa umetnicima koji dolaze iz Azerbejdžana, Jermenije, BiH, Bugarske, Hrvatske, Grčke, Mađarske, Makedonije, Poljske, Rumunije, Slovenije, Srbije i Turske. Princip selekcije se zasniva, umesto na individualnim prijavama umetnika, na izboru lokalnog kustosa, kritičara i galerija iz svake zemlje učesnice koji prave selekciju umetnika u povoju.

Izložbeni projekat Photonic Moments je orijentisan na savremenu (umetničku i konceptualnu) fotografiju i mlade umetnike u povoju različitih umetničkih pristupa i koncepata. Glavni cilj izožbe je da predstavi i promoviše najznačajnije umetnike (nakon kustoske selekcije lokalnih pratnera) iz ove oblasti regiona i šire. Photonic Moments je naputu da uzdigne status fotografskog medija u polju savremene umetnosti u Istočnoj i Jugoistočnoj Evropi na nivo srazmeran sa ostalim, utemeljenijim umetničkim medijima. Specifičnost pomenute oblasti je u nedostatku institucionalne podrške savremenoj fotografiji, u pogledu obrazovanja, kaoi u pogledu prezentacije produkcije.

U svom četvrtom izdanju, izložba se fokusira na šest zemalja šire regije Balkana i povezuje ovu oblast kroz poseban umetnički izraz. Kao i svake godine, izložba je krenula iz Cankarjevog doma u Ljubljani (21.10 - 16.11. 2008.), da bi na svom putu bila prikazana u Zagrebu, Sarajevu, Beogradu, Gracu, Beču i Trstu.

Photon galerija

Učesnici

Slovenija
Selektori:  Dejan Sluga, Miha Colner
Umetnici: Primož Bizjak, Vanja Bučan, Špela Volčič

Hrvatska
Selektor: Sandra Vitaljić
Umetnici: Maša Bajc, Valentino Bilić Prcić, Marko Ercegović

Srbija

Selektor: Saša Janjić
Umetnici: diSTRUKTURA, Ivan Petrović, Katarina Radović, Ivan Zupanc

Turska

Selektor: Gulsen Bal
Umetnici: Osman Bozkurt, Nilbar Güres, Erinç Seymen

Mađarska

Selektor: Bálint Szombathy
Umetnici: Peter Herendi, Gabor Kerekes,  Aniko Robitz

Grčka

Selektor: Hercules Papaioannou
Umetnici: Mania Benissi, Ektor Dimissianos, Angelos Gavrios