Sekretarijat za kulturu grada Beograda
 
Evropska kulturna fondacija
 
ProHelvetia
 
Okolje Consulting