CONNECTING TO SITE >>> - Milica Milićević (Srbija)
Magistarska izložba slika

21. – 30.04.2008.

Magacin u Kraljevića Marka

Vrednosni sistemi koji nam se nameću podelili su ponovo prostor na osnovu kvalitativne različitosti, ali su sada oni delovi kvalitativno dominantniji, “jaki” i “značajni”, obeleženi blistavim, svetlećim, neonskim zapovestima koje trepere u najrazličitijim bojama: EAT! PLAY! SHOP! (jedi! igraj! kupuj!). To su hramovi potrošačkog društva koji dominiraju urbanim pejsažima u vidu kubičnih konstrukcija nesagledivog prostora tržnih centara i hladnih i oštrih ivica najmodernijih fabričkih kompleksa koji pozivaju na novu religioznost. Ove građevine masovne potrošnje i proizvodnje baziraju se na istom modelu kosmoloških slika kojima čovek organizuje svoj prostor, deleći ga na manje ili više kvalitativan, definišući centar i svet oko njega.

Stoga pokušavam u svom radu da prikažem koliko je današnji svet u organizovanju svog prostora nadahnut kosmološkim slikama i simbolima arhaičnog čoveka a sve u skladu sa izlaganjima zasnovanim na shvatanju da iščezavanje “religija” nikako ne podrazumeva iščezavanje “religioznosti”. “Profani” karakter izvesnog ponašanja, koje je nekada bilo sveto, ne predstavlja prekid kontinuiteta: “profano” je samo nova manifestacija iste konstitutivne strukture čoveka, koja se, ranije, manifestovala kroz izraze “svetoga”. Mitologija je prerušena u spektakl!

Milica Milićević