JAVNI PROSTOR / PRIVATNI PROSTOR
Grupna izložba

Jun, 2007.

Magacin u Kraljevića Marka

Projekat obuhvata izložbu umetničkih radova i dokumentarnog materijala, koji se bavi problemom odnosa između privatnog i javnog prostora u Beogradu novijeg perioda. Izloženi radovi su okupljeni sa namerom da se istakne promenljivost i zavisnost tog odnosa u kontekstu određenih političkih i društvenih okolnosti. Fenomen koji obrađuju zasniva se na tezi nestanka javno prostora u korist privatnog u tranzicionom periodu kroz koji prolazi naše društvo. Kao polazna tačka je uzet početak devedesetih godina, a krajnja savremeni trenutak, sa idejom da se hronološki prezentuje tendencija nestanka javnog prostora u korist privatnog, što, na prvi pogled paradoksalno, povlači za sobom i nestanak pojedinca i njegovo potpuno povlačenje u anonimnost.

Sa druge strane pokušali smo da obradimo pojedine strategije kojima umetnici pribegavaju ne bi li se njihov rad na valjan način prestavio u javnosti. Savremene teorije koje govore o činjenici da je umetnička praksa uslovno rečeno izlazak privatnog u javni prostor pokreće zanimljiva pitanja o odnosu privatnog i javnog u samoj umetničkoj praksi i tome kako i na koji način ona oblikuje društvo i realnost.

Sam projekat se bazira kako na savremenoj umetničkoj produkciji sa kraja devedesetih godina pa do recentnih radova, tako i na vizuelnim fenomenima savremenog marketinga, televizije kao i uopšte svih elektornskih i štampanih medija. Fenomen uličnog života i svih formi javnog vizuelnog izražavanja kao što su grafiti, ali i političke parole, uklopnjeni su u sveopštu slike društva koje pojedinim postupcima ponekad nesvesno privatizuje i prisvaja javni prostor. Izložba pretenduje da otvori pitanje prava individue u javnom prostoru, kroz specifičan ugao posmatranja, koji se zasniva na vizuelnom izražavanju kao dominantom sredstvu konstruisanja stvarnosti.

Savremena umetnost se delimično zbog karaktera produkcije i reprezentacije veoma mnogo oslanjala na javni prostor, dok je privatni prostor skoro u potpunosti zanemaren.

Cilj nam je da kroz umetničko delovanje ukažemo na odnos privatnog i javnog prostora i savremenog tehnološkog društva i mesta koje ovakav odnos ima na pojedinca i društvo uopšte.

Katarina Mitrović i Saša Janjić

Umetnici
diSTRUKTURA, Mileta Prodanović, Uroš Đurić, Viktor Šekularac, Raša Todosijević, Nina Todorović, Mihael Milunović, Mrđan Bajić i dr.

Dokumentarni materijal
Snimci RTS-a, Pinka, Palme, fotografije iz arhiva MSU, SKC-a, dokumenti periodike iz Narodne biblioteke Srbije kao i pojedine publikacije i fotografije iz privatnih zbirki i kolekcija.

Kustosi
Katarina Mitrović i Saša Janjić