IZLAZ
 

Srpska umetnost stvarana u periodu od 1991. do danas nosi teret godina punih krize, destrukcije, netolerancije i rata. Potreba za drugačijim pristupom i percepcijom, interpretacijom i prezentacijom svega što je iza nas nameće nam se kao imperativ, pogotovo danas kada naše društvo i država polako postaju deo evropskih integrativnih procesa. Verujemo da je postojalo premalo pokušaja da se naša kultura, umetnička scena i naši potencijali predstave evropskoj javnosti i da je neophodan direktniji pristup, oslobođen bilo kakvih rigidnih institucionalnih ograničenja, koja velike institucije i izložbe po prirodi imaju.

Dva socio-istorijska perioda koja su oblikovala našu kulturu u ovom razdoblju:
1991-1999. period ratova, sankcija, izolacije, velike društvene krize
1999-2009. period tranzicije

Projekat je inicirao slikar Milan Bosnić, i zamišljen je kao serija predavanja, projekcija i prezentacija knjige SerbiArt (pogledati Izdavaštvo) i savremene srpske umetničke produkcije u velikim evropskim gradovima.

Cilj je da se pokaže nivo demokratizacije nove srpske umetničke produkcije koja je, uprkos izolaciji i ratovima, uspela da do određene mere održi korak sa progresivnim evropskim i globalnim tendencijama.

[official website]