EQUAL OPPORTUNITIES
Međunarodna grupna izložba

Avgust - novembar, 2007.

Bratislava - Žiline - Prag
Organizacija: NVO Nada & ProArtOrg

Već nekoliko godina među najfrekventnijim terminima raznih evropskih konkursnih dokumentacija, nalaze se reči Equal opportunities (Izjednačene mogućnosti), koje ovaj termin posmatraju u kontekstu izjednačavanja po polnom, nacionalnom, rasnom, i uopšte ravnopravnom-demokratskom principu uvažavanja, poštovanja i suživota. Ivana Moncolova (kustos, istoričar umetnosti, NVO NADA) i Milan Bosnić (umetnik, predsednik ProArtOrg) su odlučili da naprave izložbenu celinu po tim principima i prikažu je u nekoliko evropskih gradova.

Održane su tri izložbe Equal Opportunities:

avgust 2007. „Open Gallery“ (Bratislava)
septembar 2007. „Stanica-Záriečie” (Žiline)
novembar 2007. Galerija „C2C/La Fabrika” (Prag)

Izlagači iz Slovačke

Ilona Nemeth
Ildiko Palova
Gordana Zlatanović
Michal Moravčik
Radovan Čerevka/Boris Sirka
Lucia Tkačova / Aneta Mona Chisa Sirka
Paulina Fichta Čierna

Selektor za Slovačku

Ivana Moncolova

Izlagači iz Srbije

Arion Aslani
Mihael Milunović
Milica Milićević / Milan Bosnić
Miloš Dimitrijević
Nemanja Antanasković

Selektor za Srbiju

Milan Bosnić